ศาลจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครราชสีมา Nakhonratchasima Provincial Court : ยินดีต้อนรับ Welcome

ประชุมคณะทำงานโครงการ ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันของศาลจังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมที่ 2

ประชุมคณะทำงานโครงการ  ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันของศาลจังหวัดนครราชสีมา  กิจกรรมที่ 2
             เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. นายวรา ริ้วทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมคณะทำงานโครงการ “ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันของศาลจังหวัดนครราชสีมา” (กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน) โดยมีคณะผู้พิพากษาฯ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา ข้าราชการ ลูกจ้าง ซึ่งเป็นคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ศาลจังหวัดนครราชสีมา