ศาลจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครราชสีมา Nakhonratchasima Provincial Court : ยินดีต้อนรับ Welcome

ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชน

ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชน
     เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 นาฬิกา นายศักดิ์สิทธิ์ สุขสาคร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางวริศรา หวังกลุ่มกลาง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนด้วยระเบียบวินัย สร้างชีวิตใหม่ด้วยสายใยรักครอบครัว รุ่น 6 และโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว (กิจกรรมค่ายพัฒนา กาย จิต สังคม เด็กและเยาวชน เพื่ออนาคตของชาติ) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-24 มิถุนายน 2559 จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมกรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา