ศาลจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครราชสีมา Nakhonratchasima Provincial Court : ยินดีต้อนรับ Welcome

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
             เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ศาลจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี มีกิจกรรมดังนี้              เวลา 06.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ สุขสาคร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลจังหวัดนครราชสีมา ร่วมใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 71 รูป ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 3 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา             เวลา 07.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ สุขสาคร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการศาลจังหวัดนครราชสีมา ร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา              เวลา 07.45 น. นายศักดิ์สิทธิ์ สุขสาคร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 3 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา