ศาลจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครราชสีมา Nakhonratchasima Provincial Court : ยินดีต้อนรับ Welcome

ประชุมคณะทำงานโครงการ ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันของศาลจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมคณะทำงานโครงการ  ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันของศาลจังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. นางกาญจนา ผาณิตมาส ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมคณะทำงานโครงการ “ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันของศาลจังหวัดนครราชสีมา” กิจกรรม 3 ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน โดยมีนายปัณณธร ไหวพริบ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา  นางสาวจุรีพร กงนอก ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา นางวริศรา หวังกลุ่มกลาง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ศาลจังหวัดนครราชสีมา