ศาลจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครราชสีมา Nakhonratchasima Provincial Court : ยินดีต้อนรับ Welcome

มอบเกียรติบัตรพนักงานต้อนรับดีเด่น

มอบเกียรติบัตรพนักงานต้อนรับดีเด่น
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางฉันทนา วาพันสุ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางวริศรา หวังกลุ่มกลาง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา และข้าราชการศาลจังหวัดนครราชสีมา ร่วมมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ให้แก่ นางณฐมน ภูศิริ มหาสุขบุญวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ซึ่งได้รับคัดเลือก ให้เป็นพนักงานต้อนรับดีเด่นประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ชั้น ๔ อาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา