ศาลจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครราชสีมา Nakhonratchasima Provincial Court : ยินดีต้อนรับ Welcome

โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

โครงการ  “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
            เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ศาลจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยได้รับเกียรติจาก        นางฉันทนา  วาพันสุ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  และ นายรุ่งโรจน์  สมบูรณ์สุข ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนจากโรงเรียนบุญวัฒนา ในหัวข้อ “กฎหมายแพ่งที่ประชาชนควรรู้ และการไกล่เกลี่ยในคดีแพ่ง” และหัวข้อ “กฎหมายอาญาที่ประชาชนควรรู้ และการไกล่เกลี่ยในคดีอาญา” โดยมี นายพิพัฒน์ พรพิริยะกุลชัย   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนครราชสีมา และนางสุภาพร            อุดมฤทธาวุธ ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ ห้องสันทนาการ ชั้น G อาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา