ศาลจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครราชสีมา Nakhonratchasima Provincial Court : ยินดีต้อนรับ Welcome

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ครั้งที่ 5/2560

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 นางฉันทนา วาพันสุ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางวริศรา  หวังกลุ่มกลาง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ครั้งที่ 5/2560 ณ โรงแรมทองธารินทร์  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์