ศาลจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครราชสีมา Nakhonratchasima Provincial Court : ยินดีต้อนรับ Welcome

ร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
             เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น.นางฉันทนา  วาพันสุ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายอภิรักษ์  เขียนนอก ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา และนางวริศรา  หวังกลุ่มกลาง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา ร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพในการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3” จัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา