ศาลจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครราชสีมา Nakhonratchasima Provincial Court : ยินดีต้อนรับ Welcome

ร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกส่วนภูมิภาคเนื่องในวันรพี ประจำปี 2560

ร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกส่วนภูมิภาคเนื่องในวันรพี ประจำปี 2560
            เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางฉันทนา วาพันสุ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา และผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกในส่วนภูมิภาคเนื่องในวันรพี ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ณ โรงแรมขวัญเรือน ปาร์ค ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา