ศาลจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครราชสีมา Nakhonratchasima Provincial Court : ยินดีต้อนรับ Welcome

ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เพื่อเป็นราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2560

ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เพื่อเป็นราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางฉันทนา วาพันสุ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เพื่อเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2560 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา