ศาลจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครราชสีมา Nakhonratchasima Provincial Court : ยินดีต้อนรับ Welcome

โครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน กิจกรรม ที่ 2 การเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกันเพื่อเร่งรัดการบังคับคดีในศาลชั้นต้น

โครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน กิจกรรม ที่ 2 การเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกันเพื่อเร่งรัดการบังคับคดีในศาลชั้นต้น
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 08.45 น. ศาลจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน กิจกรรมที่ 2 การเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกันเพื่อเร่งรัดการบังคับคดีในศาลชั้นต้น  โดยได้รับเกียรติจาก นางฉันทนา  วาพันสุ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  และ นายรุ่งโรจน์  สมบูรณ์สุข  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้จัดให้มี การเจรจาประนอมหนี้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและเร่งรัดการบังคับคดีผู้ประกัน ณ ห้องสันทนาการ ชั้น G อาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา