ศาลจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครราชสีมา Nakhonratchasima Provincial Court : ยินดีต้อนรับ Welcome

มอบเกียรติบัตรพนักงานต้อนรับดีเด่นประจำเดือนมิถุนายน 2559

มอบเกียรติบัตรพนักงานต้อนรับดีเด่นประจำเดือนมิถุนายน 2559
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.30 น นายศักดิ์สิทธิ์ สุขสาคร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางวริศรา หวังกลุ่มกลาง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา ข้าราชการศาลจังหวัดนครราชสีมา ร่วมมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่ นางสำเรียง ริยาพันธ์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นพนักงานต้อนรับดีเด่นประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 4 อาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา