ศาลจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครราชสีมา Nakhonratchasima Provincial Court : ยินดีต้อนรับ Welcome

ร่วมประชุมคณะทำงานจัดงานวันรพี ประจำปี 2559

ร่วมประชุมคณะทำงานจัดงานวันรพี ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 นาฬิกา นายศักดิ์สิทธิ์ สุขสาคร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางวริศรา หวังกลุ่มกลาง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะทำงานจัดงานวันรพี ประจำปี 2559 ร่วมกับศาลอุทธรณ์ภาค 3 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ศาลแรงงานภาค 3 ศาลแขวงนครราชสีมา ศาลเยาวชนละครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายณฤทธิ์ บุญปริอาทร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา