ศาลจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครราชสีมา Nakhonratchasima Provincial Court : ยินดีต้อนรับ Welcome

ประชุมคณะทำงานโครงการ ?ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันของศาลจังหวัดนครราชสีมา? (กิจกรรมที่ 1)

ประชุมคณะทำงานโครงการ  ?ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันของศาลจังหวัดนครราชสีมา? (กิจกรรมที่ 1)
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. นายณภัทร โลตุฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมคณะทำงานโครงการ “ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันของศาลจังหวัดนครราชสีมา” (กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาระบบงานและพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม) โดยมีคณะผู้พิพากษาฯ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา ข้าราชการ ลูกจ้าง ซึ่งเป็นคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ศาลจังหวัดนครราชสีมา