ศาลจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครราชสีมา Nakhonratchasima Provincial Court : ยินดีต้อนรับ Welcome

เยี่ยมอาการป่วย

เยี่ยมอาการป่วย
          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 14.30 น นาฬิกา นายศักดิ์สิทธิ์ สุขสาคร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางวริศรา หวังกลุ่มกลาง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา ข้าราชการศาลจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเยี่ยมอาการป่วยบุตรสาวของนางจิตลัดดา มั่นเมือง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน เนื่องจากไส้ติ่งอักเสบ พร้อมมอบสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา