ศาลจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครราชสีมา Nakhonratchasima Provincial Court : ยินดีต้อนรับ Welcome

โครงการ เจรจาประนอมหนี้บังคับคดีผู้ประกันของศาลจังหวัดนครราชสีมา

โครงการ เจรจาประนอมหนี้บังคับคดีผู้ประกันของศาลจังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 นาฬิกา นายศักดิ์สิทธิ์ สุขสาคร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการเจรจาประนอมหนี้บังคับคดีผู้ประกันของศาลจังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนครราชสีมา คณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการศาลจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเปิดโครงการ ณ ห้องสันทนาการ ชั้น G อาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา ในการนี้นายวิโรจน์ บัวมี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนครราชสีมา นายสยาม วุฒิสาร ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกันที่เข้าร่วมโครงการ และเจรจาประนอมหนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา