ศาลจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครราชสีมา Nakhonratchasima Provincial Court : ยินดีต้อนรับ Welcome

ประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาล

ประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาล
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 นาฬิกา นายศักดิ์สิทธิ์ สุขสาคร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนครราชสีมา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา ข้าราชการศาลจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับทราบนโยบายของศาลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประนีประนอม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา