หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดนครราชสีมา Nakhonratchasima Provincial Court : ยินดีต้อนรับ......
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ที่ตั้งศาล  
วิสัยทัศน์  
เขตอำนาจศาล  
เบอร์โทรศัพท์  
นโยบายของประธานศาลฎีกา 
สิทธิที่จำเลย/ผู้ต้องหา ควรรู้  
รายชื่อทนายความประจำศาล 
รายชื่อผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดนครราชสีมา 
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม 
การส่งคำคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ_ใหม่ เริ่ม 1 ก.ค.55 
เตรียมสำนวนออนไลน์ 
แบบฟอร์มศาล แก้ไขใหม่ 
อัตราค่าส่งคำคู่ความทั่วประเทศ  
ผู้ดูแลระบบ 

ส่วนช่วยอำนวยการ
นางสาวพิชญ์นรินทร์  หิรัญตรัยเดช
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ


นางสุวรรณา เดชาอภินันท์
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการนางภาวสุทธิ์  อาสนโกมล
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน


นางสาวพนิดา  นราจันทร์
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน


นางพาฝัน  ศุภเสถียรไชย
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน

 
นางภัสนันท์  วีรศิลป์เศวต
พนักงานสถานที่


นางสาวจุฑาภรณ์  ลี้สุวัฒนกุล
พนักงานคอมพิวเตอร์


นายปรีชา  ฤทธิสิทธิ์
พนักงานขับรถยนต์


นายสนอง  ด้วงมุขพะเนา
พนักงานสถานที่ (ช่วยราชการ)

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 592