ศาลจังหวัดนครราชสีมา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครราชสีมา Nakhonratchasima Provincial Court : ยินดีต้อนรับ Welcome


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 34
อ.1312/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 22
อ.1490/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 16
อ.1542/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 21
อ.1628/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.1719/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 18
อ.2192/60
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 17
อ.2570/60
เข้าศูนย์
ห้องพิจารณาที่ ศคอ
อ.2585/60
เข้าศูนย์
ห้องพิจารณาที่ ศคอ
อ.2685/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.1434/60
ไต่สวนคำร้อง/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 18
พ.2126/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.2476/60
สอบถามฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2970/60
ชี้/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2972/60
ชี้/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1312/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 22
อ.1490/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 16
อ.1542/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 21
อ.1628/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.1719/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 18
อ.1948/60
ศคอ/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ศคอ
อ.2402/60
ศคอ/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ศคอ
อ.2403/60
ศคอ/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ศคอ
อ.2404/60
ศคอ/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ศคอ
อ.2560/60
เข้าศูนย์
ห้องพิจารณาที่ ศคอ
อ.2580/60
เข้าศูนย์
ห้องพิจารณาที่ ศคอ
อ.2652/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 21
อ.2665/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 21
อ.2818/60
ล.1,4,5พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ 0
อ.3005/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.1516/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 18
พ.1285/60
นัดพร้อม/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15
พ.1464/60
ชี้สองสถาน/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 21
พ.1699/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 15
พ.2126/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)