ศาลจังหวัดนครราชสีมา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครราชสีมา Nakhonratchasima Provincial Court : ยินดีต้อนรับ Welcomeลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 52
ผบ.1499/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 13.30 น.
ผบ.302/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
ผบ.320/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
ผบ.369/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 16.30 น.
ผบ.370/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 16.30 น.
ผบ.371/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 16.30 น.
ผบ.539/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 16.30 น.
ผบ.540/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 16.30 น.
ผบ.541/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 16.30 น.
ผบ.593/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 16.30 น.
ผบ.594/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 16.30 น.
ผบ.596/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 16.30 น.
ผบ.598/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 16.30 น.
พ.1000/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 13.30 น.
พ.1572/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
พ.2322/59
ฟังผลวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
พ.335/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 9.00 น.
พ.431/61
ไกล่เกลี่ย(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 10
พ.440/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 13.30 น.
พ.590/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 16.30 น.
พ.630/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 16.30 น.
พ.650/60
นัดพร้อมฯ
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
พ.672/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 16.30 น.
พ.887/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 9.3
อ.10/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 13.30 น.
อ.1034/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 9.00 น.
อ.1041/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 9.00 น.
อ.1042/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 9.00 น.
อ.1249/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ ศคอ เวลา 13.30 น.
อ.1282/61
พบทนายคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ ศคอ เวลา 9.00 น.
อ.1285/61
พบทนายคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ ศคอ เวลา 9.00 น.
อ.1286/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ ศคอ เวลา 13.30 น.
อ.1412/61
ชี้สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.1413/61
ชี้สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.1414/61
ชี้สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.1419/61
ชี้สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.1420/61
ชี้สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.1421/61
ชี้สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.1422/61
ชี้สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.1423/61
ชี้สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.1665/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
อ.2316/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.30 น.
อ.2585/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 10
อ.2694/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13.30 น.
อ.3323/60
สืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 13.30 น.
อ.3335/60
สืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 13.30 น.
อ.3421/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
อ.350/61
ชี้สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.431/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 10
อ.537/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ.767/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 9.3
อ.830/61
ชี้สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.