ศาลจังหวัดนครราชสีมา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครราชสีมา Nakhonratchasima Provincial Court : ยินดีต้อนรับ Welcome
ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

8

              เมื่อวันที่  22  มิถุนายน  ๒๕๖๐ เวลา 08.๓๐ นาฬิกา นางฉันทนา วาพันสุ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางวริศรา หวังกลุ่มกลาง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา และข้าราชการ ศาลจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ” ศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ศาลแรงงานภาค 3 และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 ระหว่าง  วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมฟอร์จูน  ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา 

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 28
ผบ.855/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.856/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.857/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.858/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 18
ผบ.859/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 18
ผบ.860/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 18
ผบ.861/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 18
ผบ.862/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.785/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 18
พ.786/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 18
พ.797/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.895/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.896/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 18
ผบ.897/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.960/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 18
พ.732/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.740/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.741/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.792/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.794/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.796/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.802/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.812/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 18
พ.825/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 18
พ.827/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 18
พ.836/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 18
พ.840/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 18
พ.841/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 18

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)