ศาลจังหวัดนครราชสีมา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครราชสีมา Nakhonratchasima Provincial Court : ยินดีต้อนรับ Welcomeข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

15

              เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายศักดิ์สิทธิ์ สุขสาคร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมามอบหมายให้นางวริศรา หวังกลุ่มกลาง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา และข้าราชการศาลจังหวัดนครราชสีมา ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการร่วมงาน ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 40
อ.1844/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 18
อ.2815/59
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 18
ผบ.2024/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.1070/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.1952/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.2077/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 22
อ.2808/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 21
ช.3/59
สืบพยานผู้คัดค้าน
ห้องพิจารณาที่ 19
พ.1859/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 17
พ.980/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 17
อ.753/60
ชี้/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.765/60
ชี้/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.766/60
ชี้/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.768/60
ชี้/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.769/60
ชี้/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.771/60
ชี้/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.131/60
นัดสมานฉันท์ฯ
ห้องพิจารณาที่ ศคค
อ.2077/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 22
อ.2688/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 18
อ.2808/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 21
อ.3273/59
ฟังคำสั่ง/คำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 22
อ.3444/59
นัดสมานฯ
ห้องพิจารณาที่ ศคค
อ.445/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.466/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 17
อ.477/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 12
ช.3/59
สืบพยานผู้คัดค้าน
ห้องพิจารณาที่ 19
ผบ.2429/59
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 17
ผบ.2430/59
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 17
พ.107/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.108/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.109/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.139/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 21
พ.145/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 22
พ.1836/59
ฟังคำสั่ง/คำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 22
พ.1839/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 22
พ.20/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 17
พ.2019/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.2318/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 18
พ.267/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 22
อ.876/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ