ศาลจังหวัดนครราชสีมา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครราชสีมา Nakhonratchasima Provincial Court : ยินดีต้อนรับ Welcomeลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 27
พ.1252/59
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
พ.1341/60
นัดพร้อมฟังผลฯ
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
พ.1413/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13.30 น.
พ.2137/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
พ.891/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
อ.1095/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 9.00 น.
อ.1542/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
อ.1940/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 9.00 น.
อ.2282/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
อ.2314/60
สืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 13.30 น.
อ.234/61
พบทนายเข้าศูนย์ฯ
ห้องพิจารณาที่ ศคอ เวลา 9.00 น.
อ.239/61
พบทนายเข้าศูนย์ฯ
ห้องพิจารณาที่ ศคอ เวลา 9.00 น.
อ.2396/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 13.30 น.
อ.2487/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
อ.250/61
พบทนายเข้าศูนย์ฯ
ห้องพิจารณาที่ ศคอ เวลา 9.00 น.
อ.253/61
เข้าศูนย์ฯ
ห้องพิจารณาที่ ศคอ เวลา 9.00 น.
อ.2586/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 13.30 น.
อ.2653/59
นัดสอถบาม
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
อ.2678/60
สืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 13.30 น.
อ.3001/60
ศคอฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
อ.3337/60
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 13.30 น.
อ.3394/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
อ.488/61
ชี้สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.496/61
ชี้สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.507/60
ฟังอุทธรณ์(จำเลย)
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
อ.54/61
นัดสอบถาม
เวลา 13.30 น.
อ.69/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.