ศาลจังหวัดนครราชสีมา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครราชสีมา Nakhonratchasima Provincial Court : ยินดีต้อนรับ Welcomeลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 30
ผบ.767/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
ผบ.768/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
ผบ.769/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
ผบ.770/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
ผบ.771/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 13.30 น.
ผบ.772/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 13.30 น.
ผบ.773/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 13.30 น.
ผบ.808/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 13.30 น.
ผบ.809/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 13.30 น.
ผบ.810/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 13.30 น.
ผบ.811/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 13.30 น.
ผบ.812/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 13.30 น.
ผบ.840/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
ผบ.841/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
ผบ.842/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
ผบ.862/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
ผบ.863/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
ผบ.864/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
ผบ.866/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
ผบ.867/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
ผบ.868/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 13.30 น.
ผบ.869/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 13.30 น.
พ.786/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 13.30 น.
พ.829/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
พ.868/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
พ.898/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
พ.899/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
พ.905/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
พ.908/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
พ.914/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.